Djelatnost

U ŠIPAD®-u je dostignut visok stepen udruživanja rada i sredstava i izvršena podjela rada na relaciji naučno istraživački rad — proizvodnja-promet — finansijska funkcija, u okviru koje se odvija proces reprodukcije. Materijalnom proizvodnjom se bavi 21 radna organizacija, prometom dvije radne organizacije, inžinjering-poslovima i opremanjem objekata jedna radna organizacija, naučno-istraživačkim radom i projektovanjem jedna radna organizacija.

 

Na osnovu raspoložiivih potencijala i razuđenosti procesa rada, ŠIPAD® se bavi brojnim djelatnostima rada. To su, prijesvega:

 

Šumarstvo - U kooperaciji
Sjemensko - rasadnička proizvodnja, pošumljavanje, uzgoj i zaštita šuma, eksploatacija šuma, sakupljanje sporednih šumskih proizvoda, lov i ribolov;

 

Primarna prerada drveta - U kooperaciji
Proizvodnja impregnisanih pragova i stubova, rezane građe četinara i lišćara, furnira, panel-ploča, šperploča, iverastih neoplemenjenih i opIemenjenih ploča, lesonita i dijelova za ugradnju u finalne proizvode;

 

Finalna prerada drveta
Proizvodnja namještaja (spavaće sobe, dnevne, dječije i hotelske sobe, trpezarije, predsoblja, komponibilni namještaj, kuhinje, regali, pregradni zidovi, tapecirani namještaj, stolovi i stolice, kancelarijski, školski i predškolski namještaj, sitna galanterija i drugi proizvodi), ambalaže, građevinske stolarije, podova i zidnih obloga, montažnih kuća i drugih objekata;

 

Ostali proizvodi - U kooperaciji
Proizvodnja laminata, šibica, pluta i proizvoda od pluta, brusnih papira, puhina, prerada i ugradnja stakla i proizvodnja drugih proizvoda;

 

Trgovina
Nabava i prodaja proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržistu;

 

Inženjering-poslovi i usluge
Projektovanje, izvođenje i opremanje objekata za stanovanje, škola, obdaništa, ambulanti za zdravstvenu zaštitu, motela, opremanje hotela, podizanje poljoprivrednih farmi i izgradnja i montaža drugih montažno-demontažnih objekata;

 

Naučno-istraživački, razvojni i projektantski rad
Naučno-istraživački radovi u oblasti šumarstva i prerade drveta, projektovanje u šumarstvu i drvnoj industriji za preradu drveta, transfer tehnoIogije, kontrola kvaliteta proizvoda od drveta, razvoj i uvođenje informacionih sistema, unapređenje proizvodnje i organizacije rada, obrazovanje kadrova za šumarstvo i drvnu industriju itd.

 

Konsalting usluge

 

Arhitektonski Radovi

NPA STUDIO d.o.o. 
Šenoina br. 16
Mr.sc. Nedžla Potogija, diplomirani inžinjer arhitekta (d.i.a.)

 

Adresa

Titova 13

Sarajevo 71000

Bosna i Hercegovina

Kontakt

T: +387 (0) 33 - 207347

F: +387 (0) 33 - 207347

Design: Sarajevo Design

Sarajevo Design